Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Self leadership

Self Leadership

Šta je Self Leadership?

Self Leadership govori o tome koliko dobro vodimo sebe, odnosno koliko dobro vladamo sobom. Self Leadership je osećaj, ali i stav u vezi toga ko smo, šta radimo i šta sve u životu možemo postići, a povezan je sa našom sposobnošću da utičemo na našu komunikaciju, emocije i ponašanje u cilju ostvarivanja naših planova.


Osobe koje umeju da vladaju sobom se neće lako zbuniti, retko žale za svojim odlukama ili postupcima i vrlo dobro se nose sa stresom. Prihvataju izazove i ne slamaju se pod pritiskom, samosvesne su, ali imaju i visoko samopouzdanje i svesne su svojih vrednosti. Uglavnom su zdravije i više zadovoljne životom.

 

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/beautiful-young-businesswoman-looking-at-camera-in-the-office_1623555.htm">Designed by Nensuria</a><a href="https://www.freepik.com/free-photo/beautiful-young-businesswoman-looking-at-camera-in-the-office_1623555.htm">Designed by Nensuria</a>


                                                                                                                                                            Za ljude na liderskim pozicijama, ova sposobnost/vešina je od veoma važna, jer ako ne možemo da vodimo sebe, kako ćemo voditi druge? S druge strane, svakome od nas je umeće vođenja i vladanja sobom važno, jer ako mi ne vladamo sami sobom, onda to znači da neko drugi (ljudi, okolnosti, horoskop…) vlada nama. 

 

 Ako se prijavite na ovaj trening, naučićete:

 • Kako da adekvatno  upravljate svojim emocijama
 • Kako da postanete samosvesniji
 • Kako da se bolje nosite sa stresom
 • Kako da komunicirate na asertivan način
 • Kako da koristeći empatiju unapredite odnose sa ljudima sa kojima sarađujete

 Trening se sastoji od sledećih tema:

 • Osnove o Self Leadership-u
 • Proaktivnost
 • Samosvesnost
 • Upravljanje emocijama
 • Upravljanje stresom
 • Asertivna komunikacija
 • Empatija

Način i dinamika rada

Rad se odvija u malim grupama, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, rad u grupama, upitnici, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na iskustvenom učenju. Polaznici dobijaju skriptu i radni materijal. Trening se sastoji od 2 susreta u trajanju od 6 sati.

 

Podelite