Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Samosvesnost

Samosvesnost

Posted 16.08.20.

Šta je samosvesnost?

Samosvesnost je jednostavna fraza koja označava kompleksan sklop informacija. Odnosi se na našu svesnost o nama samima na različitim nivoima: svesnost našeg tela i telesnih reakcija; naših emocija; interesovanja i namera; naših ciljeva i vrednosti; našeg znanja o tome kako nas drugi doživljavaju. Ona je integralni deo emocionalne inteligencije, za koju mnogu autori smatraju da je za sreću i uspeh u životu važnija od IQ-a.

Image by ehsan ahmadnejad from Pixabay Image by ehsan ahmadnejad from Pixabay

 

Kakva je samosvesna osoba?

Biti samosvestan znači jasno i precizno poznavati sebe. Samosvesnost obuhvata svesnost o svojim snagama i slabostima, vrednostima i uverenjima. Ono podrazumeva i svesnost o sopstvenim emocijama kao i mogućnost predviđanja sopstvenih emocionalnih reakcija na različite situacije. Samosvesna osoba skoro nikada nije iznenađena svojim emocionalnim reakcijama. Samosvesnost takođe omogućava da utvrdimo i okidače emocionalnih reakcija.

Samosvesna osoba procenjuje sebe tačno i traži feedback od drugih kako bi unapredila sebe i svoj rad. Ona uči na osnovu svog iskustva, otvorena je za nove poglede, kontinuirano učenje i rad na sebi. Samosvesna osoba ume da se šali na svoj račun.

(Samo)svesna osoba je cela ovde i potpuno svesna. Njen um i telo reaguju složno na sada i ovde; telo ne radi jednu stvar dok je um usredsređen na drugu. Ova osoba:

ne koristi ljutite reči dok se smeška,

ne mršti se i ne mrgodi kada situacija poziva na smeh,

ne smandrlja izlet da bi se vratila da radi nešto ’’stvarno važno’’,

ne piše u mislima važno poslovno pismo dok vodi ljubav,

ne razmišlja o onome što se desilo prošle noći dok piše važno poslovno pismo u kancelariji,

ne nosi ružičaste naočare da bi izbegla surove činjenice u životu,

ne svira violinu dok Rim gori.

 Image by Cyn Yoder from Pixabay Image by Cyn Yoder from Pixabay

 

Zbog čega je samosvesnost važna?

Ako ne poznajemo sebe ne možemo se adekvatno razvijati i napredovati – ne možemo iskoristiti naše snage i prevazići naše slabosti
Ako ne poznajemo sebe ne možemo se adekvatno motivisati
Ako ne poznajemo sebe ne možemo upoznati ni druge
Ako ne poznajemo sebe, kako onda drugi da nas upoznaju?
I poslednje, ali ne i najmanje važno - što smo samosvesniji, to ćemo lakše da prilagodimo svoje ponašanje drugima, ali ćemo i lakše tražiti od drugih ono što nama od njih treba.


Po Danijelu Golemanu, najpoznatijem autoru na temu emocionalne inteligencije, sledeće tri veštine koje potpadaju pod samosvesnost

1. Emocionalna svesnost: prepoznavanje sopstvenih emocija i njihovog uticaja:

Znati koje emocije osećate i zašto
Uviđati vezu između emocija i toga što kažemo, radimo i mislimo
Uviđati uticaj emocija na radnu uspešnost
Imati uvid u lične vrednosti i ciljeve

2. Precizna samoprocena: poznavati sopstvene snage i ograničenja:

Biti svestan ličih snaga i slabosti
Biti sposobni da učite na osnovu iskustva (grešaka)
Otvorenost ka konstruktivnom feedback-u, novim mogućnostima i ličnom razvoju

3. Samopouzdanje:

Imati vere u sebe i svoje sposobnosti
Sposobnost zalaganja za stavove koji su drugačijine/nepopularni
Sposobnost donošenja odluka uprkos nejasnim okolnostima

 

Saveti za unapređenje samosvesnosti

Slušanje vašeg unutrašnjeg glasa je najsigurniji put do samosvesnosti, a evo šta još može da vam pomogne na tom putu:

1. Psihološko testiranje – psihološki testovi nam mogu biti od koristi da otkrijemo ono što o nama ne znamo i da dopune našu sliku o nama samima.


2. Tražite neformalni fidbek od vaših kolega/prijatelja/članova porodice.


3. Uzmite tokom dana nekoliko minuta samo za sebe. Iskoristite ih za razmišljanje, planiranje, reflektovanje...


4. Vodite dnevnik – neki ljudi to rade pred spavanje, kada razmišljaju o svojim mislima, postupcima, osećanjima, planovima i ciljevima... Na taj način stičete objektivniji uvid o sebi, a nakon određenog vremena dobijate i spostvenu autobiografiju :)

 

5. Pitanja o vašem životu
Ako ste počeli da razmišljate na dubljem nivou o tome ko ste vi zaista, zašto ste ovde, šta zaista činite sa svojim životom i kuda će vas odvesti sadašnji načini ponašanja, onda unapredite svoju samosvesnost uz pomoć ovih pitanja.

Šta osećam: ko sam ja?
Šta verujem: ko sam ja?
Šta mislim: ko sam ja?
Da li me drugi ljudi tretiraju kao odraslu osobu i smatraju da sam OK? (muž, žena, deca, prijatelji, kolege)
Ko želim da budem? (danas, za pet godine, za deset godina, za dvadeset godina)
Koje sposobnosti imam da postanem takav?
Koje su prepreke?
Šta ću uraditi u vezi s tim mogućnostima i preprekama?
Da li cenim ono što razvija moje mogućnsoti?
Da li cenim ono što pomaže drugima da razviju svoje mogućnosti?
Kako bih mogao više postati pobednik koji sam rođen da budem?


Reference:

Emocionalna inteligencija, Danijel Goleman
Emocionalna inteligencija u poslu, Danijel Goleman
Životni pobednik, Mjuriel Džems i Doroti Džongvard