Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Liderstvo i emocionalna inteligencija

Liderstvo i emocionalna inteligencija

Posted 24.11.20.

Da li ste bili svedok sledeće situacije - zaposleni (zvaćemo ga Nikola) odlično radi svoj posao, stručan je, ima dovoljno iskustva i jednog dana biva unapređen na menadžersku poziciju. Očekivanja su pozitivna, jer Nikola je iskusan i stručan i iza sebe ima dobar rezultat.

Uspeh na novoj poziciji ne može izostati. U stvari, uspeh je garantovan? Idemo par meseci unapred da vidimo kako se priča nastavlja. Nikola, sada na menadžerskoj poziciji, više nije samo odgovoran za sebe, već i za tim ljudi kojima rukovodi.

Ali, on nije previše komunikativan. Informacije koje daje svojim saradnicima su šture. Previše je opterećen svojim delom posla da bi se bavio svojim ljudima. U kriznim situacijama zatvara se u sebe i uopšte ne komunicira sa svojim timom. Posle niza problematičnih situacija Nikola je pod jakim stresom. U jednom momentu je „eksplodirao“ u prisustvu drugih kolega. Ne može da shvati kako svako ne može samo da odradi svoj deo posla – baš onako kako je definisano Ugovorom o radu. Zašto iko mora da bude motivisan? Svi su plaćeni za svoj posao i moraju da rade. Njega niko nikada nije motivisao. Njemu nikada nije trebala pohvala i nije mu jasno zašto direktori kompanije očekuju od njega da se on time bavi?


Nakon par meseci agonije, situacija se razrešila na sveopšte zadovoljstvo. Nikola se vratio na svoju staru poziciju (srećan jer više ne mora da se „bakće“ sa ljudima) a drugi čovek, sa  drugačijim setom veština je postavljen na njegovu poziciju.

 

Jednostavna istina se krije iza ove i brojnih sličnih priča – veštine i sposobnosti koje nam pomažu da budemo uspešni na stručnjačkim pozicijama nisu dovoljne za uspeh na poziciji lidera.


Šta je emocionalna inteligencija?
Emocionalnu inteligenciju (EI) možemo definisati kao: sposobnost da prepoznamo i razumemo sopstvene emocije, ali i emocije drugih ljudi; sposobnost empatije; sposobnost da umemo pozitivno da utičemo na druge, ali i na sebe. I poslednje, ali ne i najmanje važno, sposobnost da spoznamo sebe, da bude svesni svojih osobina, kvaliteta i mana, ličnih vrednosti, uverenja,
motivacije, kao i sposobnost da „shvatimo“ kako nas drugi doživljavaju.

 

Zašto da imamo emocionalno inteligentne lidere?

  • Lideri sa visokom EI su produktivniji.
  • Lideri sa visokom EI pozitivno utiču na profitabilnost, fluktuaciju, zadovoljstvo zaposlenih i zadovoljstvo klijenata.
  • Emocije su zarazne. Čak od 50-70% emocionalne klime unutar tima je direktno pod uticajem emocija lidera tima.
  • Ako ste vi kao lider emocionalno inteligentni, onda će i vaši saradnici takođe biti emocionalno
  • inteligentni.
  • Najefikasniji način da zadržite vaše zaposlene jeste da imate pozitivne i produktivne odnose sa njima.
  • Ministarstvo rada SAD je došlo do rezultata da je zadovoljstvo poslom bolji prediktor dugačkog života