Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Šta je moguće

Šta je moguće

Posted 26.03.19.

Šta je moguće u životu? Moguće je krenuti napred i onda doživeti neuspeh i odustati od sebe. Moguće je lutati ceo život bez cilja, bez svesti, bez ideje da život može biti bolji. Moguće je imati puno snova a ne znati kako te snove ostvariti. Moguće je imati talenta i proćerdati ga zbog lične slabosti, ili zbog lošeg spleta okolnosti. 

Moguće je i razboleti se i pre vremena umreti. Sve je moguće. A moguće je i uspeti.  Ova poslednja mogućnost za vas treba da bude najvažnija. Henri Ford je još davno lepo rekao: "Ako mislite da ćete uspeti, u pravu ste, ako mislite da nećete uspeti, i tada ste u pravu."


Možda vam vaš život izgleda kao dolina plača. Možda se osećate kao da ste se zakucali u zid i ne vidite gde i kako dalje. Ali vaš život, dokle god da ste živi, može biti bolji. Vaš put uvek može da se nastavi.


Za vas je najvažnije da verujete u to da je moguće da postanete sve što možete postati, da možete uzeti svoj život u svoje ruke, da možete krenuti napred, bez straha, bez bojazni, bez griže savesti. Moguće je, iako možda oko sebe imate malo dobrih primera. Moguće je, iako retko ko pokušava. Moguće je, iako deluje da su male šanse za uspeh. Moguće je čak iako niste najbolji.


Ali vaš cilj i ne treba da bude da budete najbolji, odnosno bolji do drugih, već samo bolji od sebe. Uvek da težite tome da budete svakog narednog dana bolji od sebe. Da vaš put bude put ličnog napretka i usavršavanja. Da vi od sutra budete bolji od vas od juče. Japanci bi rekli Kaisen – kontinuirani proces unapređenja procesa rada, a ja bih rekao kontinuirani proces unapređenja čoveka.


Moguće je, pod uslovom da mislite da je moguće.

Podelite